Prodloužení životnosti brzd

Prodloužení životnosti brzd

Jak prodloužit životnost brzd

Udržování brzd Vašeho vozu v dobrém stavu je jedním z nejdůležitějších prvků preventivní údržby, který zajišťuje bezpečnost Vás, Vašich cestujících i Vašeho vozu na silnicích. Brzdové komponenty Vašeho vozidla nevydrží věčně, ale můžete je správně udržovat, abyste zachovali jejich užitečnost a zajistili, že budou fungovat co nejlépe. Vadný brzdový systém může snížit Vaši bezpečnost na silnici a může způsobit další vážné problémy a nákladné škody na Vašem vozidle. Fungující brzdy jsou nezbytné pro zachování bezpečnosti na silnici a mohou dokonce znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Většina brzd ztrácí svou účinnost po ujetí 25 000 km, ale faktory jako kvalita brzdového obložení, brzdné návyky a teplota mohou mít významný vliv na to, jak dlouho brzdy Vašeho vozu vydrží. Na rozdíl od výměny oleje nebo jiných položek údržby, které se provádějí v pravidelných intervalech, se kontrola brzd doporučuje jednou za půl roku nebo současně se servisní prohlídkou rotace pneumatik. Existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste prodloužili životnost svých brzd tím, že přizpůsobíte svůj styl jízdy tak, abyste snížili zatížení brzd.

Postupujte podle těchto kroků, abyste prodloužili životnost svých brzd

Zpomalte

Způsob jízdy může mít vliv na Vaše brzdy. Zrychlení a následné prudké sešlápnutí brzd opotřebuje Vaše brzdy rychleji než cokoli jiného. Čím rychleji jedete, tím větší úsilí musí brzdový systém vynaložit, aby Váš vůz zastavil. Zastavujte vozidlo plynule a postupně.

Snižte nadměrnou hmotnost

Nadměrná hmotnost ve vozidle má vliv na brzdové destičky. Těžká výbava ve vozidle představuje pro brzdy další zátěž a tlak a brzdy budou muset vyvinout větší úsilí, aby zastavily. Vozte ve vozidle pouze nejnutnější předměty -  brzdám to uleví, stejně jako pneumatikám a palivu.

Brzděte jednou nohou

Nikdy nesešlapujte brzdový pedál levou nohou a zároveň nešlapejte na plyn pravou nohou. Tomuto jevu se říká jízda na brzdě a může rychle opotřebovat brzdové destičky a zdeformovat brzdové rotory. Při jízdě z kopce zařaďte nižší rychlostní stupeň a v případě potřeby brzděte lehkým tlakem, abyste bezpečně zpomalili. Pomůžete tak udržet kvalitu brzd. Pokud nechcete skončit v servisu kvůli předčasnému servisu brzd, změňte své řidičské návyky a při jízdě používejte pouze jednu nohu.

Pravidelná údržba

Aby Vaše brzdy vydržely co nejdéle, je nezbytné dodržovat plán údržby Vašeho vozu. Ten bude zahrnovat kontrolu brzdové kapaliny a provádění pravidelného proplachu brzdové kapaliny, kontrolu opotřebení brzdového obložení a pravidelnou kontrolu brzd prováděnou mechaniky v autoservisu. Pravidelné servisní prohlídky brzd u Vašeho mechanika udrží brzdový systém v optimálním stavu.

Údržba brzdového systému a chytrá jízda Vám pomohou zajistit bezpečnost na silnici a prodlouží životnost brzdových destiček, čímž ušetříte spoustu peněz za nákladné opravy brzd. Tyto užitečné tipy Vám pomohou prodloužit životnost brzd, zlepšit spotřebu paliva a ušetřit spoustu peněz.