Motorový olej

Motorový olej

Motorový olej a Vaše auto

Co je motorový kal?

Motorový kal je stejně odporný, jak zní a má ještě nechutnější přezdívky, jako je "majonézový kal" (měkká konzistence) a "černý kal" (tvrdá konzistence). Kal je starý a sražený olej, který vzniká v důsledku nadměrného znečištění, tepla a rozkladu olejových přísad. Kal se obvykle tvoří po dlouhou dobu a obvykle se hromadí, když majitel vozidla vynechává výměnu oleje nebo ujede mnoho kilometrů po doporučeném intervalu výměny oleje.

Jak vznikají kaly poškozující motor?

Z počátku je Váš olej lesklý a kluzký, ale časem se i toto neuvěřitelné mazivo může zakalit a poskytovat méně účinnou ochranu součástem motoru. Je to extrémní stav, ale ptáte se, co může tak důležitou kapalinu změnit v puchýřovitou kaši, která ucpává motor? Zde je několik scénářů.

Hlavním viníkem je opožděná výměna oleje. Časem se motorový olej zanáší motorovými kovy, kyselinami a vzdušnou vlhkostí, až se nakonec přemění v kal. Příliš dlouhé čekání na výměnu oleje zvyšuje pravděpodobnost, že kal zamoří všechny díly, po kterých motorový olej cestuje. Nebuďte tedy lajdáci a nechte si ho vyměnit!

Nenamáhejte příliš olej. Dlouhodobé namáhání a teplo pod kapotou může mít za následek vytvoření kalů ve vašem motoru. Velkou roli v konzistenci oleje hraje vlhkost. Čím více vlhkosti se dostane do Vašeho olejového systému, tím je olej kalnější a tvrdší. Vyměňte olej raději dříve, než se motor úplně opotřebuje.

Usazeniny nejsou žádná legrace. Necháte-li je nahromadit, může to pro Váš motor znamenat vážné potíže. Dodržujte intervaly výměny oleje doporučené Vaším vozidlem, zohledněte své jízdní návyky a ušetřete si potíže, které kal poškozující motor vytváří.

Jak jízdní podmínky ovlivňují olej?

Olej si udrží své vlastnosti jen tak dlouho, než se z něj začne vytvářet horká kaše.
Položte si následující otázky. Pokud na některou z nich odpovíte kladně, zavolejte nám. Vážně. Odpověď "ano" na kteroukoli z těchto otázek znamená, že by se Vám pravděpodobně hodila častější výměna oleje, která zajistí ochranu Vašeho motoru.

Jezdíte neustále za vysokých teplot? Nadměrné teplo způsobuje rozklad oleje, což vede ke vzniku kalů a usazenin v motoru. Vysoké teploty také způsobují ředění oleje, to má obvykle za následek obrušování kovu na kov nebo opotřebení Vašeho motoru. Věřte nám, je to tak špatné, jak to zní. Tento problém se obvykle může ještě zhoršit, pokud táhnete těžký náklad nebo pokud necháváte svůj vůz delší dobu běžet naprázdno. Olej vyšší třídy Vašemu vozidlu v této situaci velmi prospěje. A právě proto Vám nabízíme celou řadu kvalitních motorových olejů.

Jezdíte často na krátké vzdálenosti? Opakované jízdy na krátké vzdálenosti znamenají, že Váš motorový olej nemusí mít čas dosáhnout optimální provozní teploty. To umožňuje ředění oleje vodou (kondenzací) a vedlejšími produkty spalování, jako je kouř, což urychluje rozklad oleje a zkracuje životnost součástí motoru.

Jak klimatické podmínky ovlivňují olej?

Vše se odvíjí od extrémů. Velmi vysoké nebo velmi nízké teploty způsobují rychlejší rozpad oleje, což vyžaduje jeho dřívější výměnu. Zde je vysvětlení proč.

Přežití mrazivých teplot vyžaduje řidší oleje. Pokud žijete ve velmi chladném podnebí, Váš olej s klesající teplotou houstne. Konečný výsledek? Olej se při startování hůře čerpá, což může vést k rychlejšímu opotřebení motoru a obtížnému startování vozidla. Pamatujte, že v zimě jsou ideální řidší oleje. Čím nižší třída (0W), tím řidší olej, tím snadněji Vaše vozidlo během těchto hlubokých mrazů nastartuje.

Poznámka: Vždy se ujistěte, že do vozidla doplňujete správný motorový olej. Podívejte se do návodu k obsluze nebo nám zavolejte, abychom zjistili správnou třídu oleje pro Vaše vozidlo.
Při vyšších teplotách prospívají těžší oleje. V případě teplejších klimatických podmínek, neustálého tažení nebo volnoběhu jsou silnější oleje nutností. To proto, že vysoké teploty pod kapotou mohou způsobit, že se Váš motorový olej rozpadne a zředí. Pokud systémem neprotéká dostatečně hustý olej, může se stát, že bude příliš řídký a části motoru budou vystaveny kontaktu kovu s kovem. Věřte nám, že tento zvuk nechcete slyšet.

Olej je vrtkavý přítel. Nezapomeňte si překontrolovat návod k obsluze a poradit se s technikem, který Vám doporučí správný olej.

Jak mohu zkontrolovat stav svého oleje?

Pouhým pohledem na olej nebo jeho třením mezi prsty bohužel nezjistíte vše, co se v motoru děje. Nebylo by to pohodlné? Některé příznaky, které mohou naznačovat problém s Vaším olejem, jsou: nízký tlak oleje, přehřívání motoru nebo potíže se startováním za chladného počasí.

Zkontrolujte si to sami: Vizuální kontrola oleje na měrce může pomoci odhalit nadměrné zhuštění oleje nebo znečištění vodou.

Krok 1: Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu. Při parkování na nakloněné ploše bude údaj o hladině oleje po vytažení měrky nepřesný.

Krok 2: Počkejte, až bude motor studený (olej se za tepla rozpíná).

Krok 3: Je motor studený? Pokud ne, vraťte se ke kroku 2.

Krok 4: Vytáhněte měrku, otřete ji papírovou utěrkou nebo hadrem a znovu ji zasuňte až na místo. Nyní měrku opět vyjměte, držte ji ve vodorovné poloze a přečtěte hladinu oleje na měrce (každá měrka má bezpečný ukazatel hladiny oleje).

Krok 5: Jak vypadá olej? Před opětovným zasunutím měrky zkontrolujte konzistenci oleje. Pokud má měrka bílé, mléčné zabarvení, znamená to, že se do motorového oleje dostala nadměrná vlhkost. V takovém případě si co nejdříve domluvte výměnu oleje.

Krok 6: Podle potřeby doplňte olej odšroubováním víčka olejové nádrže, které má průměr asi 7,5 cm a je umístěno na samém vrcholu motoru a obvykle je označeno nápisem "Engine Oil" (motorový olej).

Krok 7: Překontrolujte hladinu oleje pomocí měrky, abyste se ujistili, že jste doplnili dostatek oleje.

Krok 8: Našroubujte víčko zpět a ujistěte se, že je pevně zajištěno.

Krok 9: Pokud je hladina oleje nízká, zajistěte jeho výměnu. Jak dlouho uplynulo od poslední výměny oleje? Možná je na čase naplánovat ji.

Jak olej ovlivňuje účinnost paliva?

Je to otázka hustoty. Čím je olej hustší, tím více energie (spáleného paliva) je potřeba k jeho čerpání. Větší spotřeba energie se rovná menší účinnosti paliva. Proto jsou novější vozidla konstruována na oleje s nižší viskozitou. Čím je olej lehčí, tím méně energie je potřeba k jeho čerpání.

Pozor: Vždy se ujistěte, že používáte správný olej pro své vozidlo, aby motor nemusel pracovat více, než je nutné, což by mělo za následek pomalý výkon.

Jaká jsou některá ekologická fakta týkající se výměny oleje?

Někdo ho může nazývat "černým zlatem", ale všichni víme, že nesprávná likvidace oleje poškozuje životní prostředí. Viděli jste, jaké účinky má únik ropy na volně žijící živočichy? Teď si představte, že bychom stejným způsobem likvidovali olej. A věřte, že lidé tak činili a bohužel stále činí.

Zde jsou uvedeny nesprávné způsoby likvidace:

  • vylévání do odpadkového koše
  • vylévání do kanalizace a následně do vodních zdrojů
  • vylévání na zem

Jaký je správný způsob likvidace oleje?

Jediný správný způsob likvidace oleje je odvézt ho do zařízení, které přijímá použitý olej k řádné likvidaci nebo recyklaci.

Co znamená kontrolka brzké výměny oleje?

Může to znamenat několik věcí. Ve většině případů to však znamená, že potřebujete vyměnit olej. CO NEJDŘÍVE

Kontrolku brzké výměny oleje neignorujte. Je čas na výměnu oleje.

Co je to kontrolka systému životnosti oleje?

Mnoho vozidel je dnes vybaveno špičkovými technologiemi, které neustále sledují jízdní podmínky a počet ujetých kilometrů, aby určily předpokládanou životnost oleje. Když se objeví kontrolka systému kontroly životnosti oleje, počítačový systém určil, že jste dosáhli očekávané životnosti Vašeho aktuálního oleje. Nepochybujte o indikátoru systému životnosti oleje. Je velmi spolehlivý, přesný a vždy se stará o nejlepší zájmy Vašeho motoru.

Co se stane po resetování kontrolky oleje?

Po výměně oleje se resetuje Vaše kontrolka oleje. Počítač Vašeho vozu nyní může znovu spustit proces počítání ujetých kilometrů od poslední výměny oleje. Ach, inteligentní vozidla, kde by byl automobilový svět bez nich? Váš palubní počítač je mimořádně přesný, takže jeho analýzu neodsuzujte ani nepřehlížejte.

Rychlý tip: Tento systém není univerzální pro všechny výrobce vozidel. Podívejte se do návodu k obsluze, kde najdete vysvětlení, jak systém ve Vašem vozidle funguje.

Jaké jsou nejčastější mýty o výměně oleje?

Možná Vás překvapí. Ale buďte si jisti, že tyto mýty jsou ve skutečnosti mýty.

Olej měňte každých 5 000 km. Mýtus na konci všech mýtů. Bývaly doby, kdy byl tento interval ujetí kilometrů standardem. Doba se však změnila. Dnešní oleje a vozidla jsou kvalitnější a u většiny vozidel zvládnou delší intervaly.

Syntetické oleje škodí těsnění. Těsnění motoru jsou malé gumové součástky, které zabraňují únikům oleje a koluje fáma, že selhání těsnění způsobují syntetické oleje. Ačkoli to bylo možné před mnoha lety, kdy byly syntetické oleje poprvé formulovány, dnešní syntetické oleje značně pokročily ve složení a ochraně motoru. Sečteno a podtrženo: těsnění časem stárnou, ale ne kvůli syntetickým olejům.

Syntetické oleje netěsní. To je fáma, která jen tak nezmizí. Ale buďte si jisti, že syntetické oleje netěsnosti nevytvářejí ani nezpůsobují. Abychom to uvedli na pravou míru, k únikům oleje může u syntetických olejů docházet, pokud již existuje nějaký otvor, kudy se může dostat olej ven. Je to proto, že syntetické oleje obsahují menší molekuly než běžné oleje a mohou tak se dostat do menších štěrbin. Vezměte však na vědomí, že syntetika pouze detekuje již existující a vyvíjející se netěsnost - nevytváří ji. Ve skutečnosti by netěsnost nakonec odhalil konvenční olej, protože trhlina by se zvětšila.

Jaké jsou budoucí trendy v oblasti motorových olejů?

Každý řidič chce méně výměn oleje. Naštěstí pro Vás se doba mezi výměnami oleje prodlužuje s rostoucí sofistikovaností novějších automobilů. Budoucnost je především ve zvyšování výdrže motoru. S tím, jak se technologie motorů a olejů neustále zdokonaluje, bude doba, která může uplynout před výměnou oleje, stále delší.

Systémy životnosti oleje jsou nedávným přírůstkem výrobců automobilů. Systém životnosti oleje neustále sleduje jízdní podmínky a počet ujetých kilometrů, aby určil předpokládanou životnost oleje. Přestože měří ujeté kilometry a faktory vnějších podmínek, jako je například teplo, dvakrát se podívejte také do návodu k obsluze. Ten vám poskytne velmi přesný plán výměny oleje podle typu vašeho vozidla.

Čtěte také

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Stpen Září Říjen Listopad Prosinec